MARKETING TỔNG THỂ CHO PHÒNG KHÁM NHA KHOA

Đánh giá thị trường thay đổi từng ngày, nhu cầu phòng khám nha khoa cần Marketing cũng gia tăng đột biến. Tuy nhiên, đa phần các phòng khám nha khoa đều loay hoay và gặp khó khăn trong việc tìm cách thức vận hành cũng như tối ưu hiệu quả các hoạt động digital marketing. Chúng tôi tin rằng để thực hiện hoạt động Marketing hiệu quả cũng như tiết kiệm được chi phí tối ưu nhất các doanh nghiệp cần có giải pháp tổng thể.

TKY Agency được thành lập với mục tiêu trở thành Agency đứng đầu trong hoạt động tư vấn và triển khai các giải pháp markeing tổng thế cho nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn tập trung vào việc hỗ trợ phòng khám nha khoa triển khai marketing cũng như vận hành một cách hiệu quả nhất.

Sứ mệnh - tầm nhìn

SỨ MỆNH
Hỗ trợ các phòng khám nha khoa phát triển thông qua hoạt động tư vấn, vận hành phòng khám và digital marketing cho phòng khám nha khoa.

TẦM NHÌN
Trở thành agency đứng đầu về giải pháp marketing tổng thể cho nha khoa, hỗ trợ hoặc thay thế hiệu quả cho phòng marketing inhouse của các phòng khám nha khoa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mục tiêu: Có mục tiêu rõ ràng và thước đo đánh giá chi tiết cho từng hoạt động.
Thách thức: Tin tưởng vào bản thân và đội nhóm, sẵn sàng đặt ra những mục tiêu vượt trên giới hạn
Chủ động: Chủ động đặt mục tiêu – Chủ động học hỏi – Chủ động đưa giải pháp.
Kỷ luật: Tuân thủ kỷ luật của tổ chức, tự kỷ luật cá nhân để đạt những thành tựu vượt bậc.
Tích cực: Tập trung vào các góc nhìn tích cực, tìm kiếm cơ hội để phát triển.
Chia sẻ: Luôn luôn cố gắng chia sẻ giá trị với khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng.
Sáng tạo: Luôn luôn đưa ra những giải pháp mới hiệu quả hơn để đạt mục tiêu.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI